Aquesta web fa servir cookies.
Et sembla bé?
Entesos Més info

Teatro Bretón de los Herreros

Länk

Logroño, La Rioja

Arquitectes

Localització
Logroño (La Rioja)

Programa
Ampliació i adequació de teatre

Superfície
1800 m2

Any
2022

Estat
Concurs – 2n premi

Descripció Completa

El concurs de projectes plantejava l’ampliació del Teatro Bretón amb la finalitat d’oferir un espai òptim per a promoure el talent, la creativitat i la capacitat d’innovació, garantint les millors condicions per a aquest fi i aconseguint arribar de la forma més oberta, franca i directa al públic més ampli possible.

La proposta pren com a punt de partida l’interès per la tradició arquitectònica i escenogràfica dels “Corrales de les Comedias”. Aquests es caracteritzen per la seva gran qualitat lumínica i ambiental, i també per la interessant disposició d’espais alternatius i flexibles al seu voltant que qualifiquen el conjunt.

Aquesta condició de recolliment col·lectiu, i alhora una certa informalitat dels espais i situacions que es produïen en aquesta tipologia que acollia els orígens del teatre, ens genera un interès que serveix de referència per a vertebrar la proposta d’ampliació del Teatro Bretón.

Creiem que el nou equipament ha d’acostar el teatre a la societat i l’espai urbà al teatre. Busquem la calidesa i proximitat d’una arquitectura a base d’elements, geometries i materials coneguts per a oferir un espai polivalent, capaç d’ampliar les prestacions del Teatro Bretón i generar noves configuracions programàtiques.

La situació privilegiada de la parcel·la, en un ampli carrer peatonal renovat i al mateix temps en ple cor històric de Logroño, ens porta a reflexionar sobre la relació del nou equipament amb el teixit urbà.

El teatre existent compta amb una relació interior-exterior, a nivell de carrer, d’una certa impermeabilitat urbana. La façana existent, d’estil clàssic, s’imposa separant amb contundència la via pública del vestíbul. A més, aquest resulta insuficient per superfície i volum i no convida a entrar al teatre. La transició carrer-teatre no resulta, en la nostra opinió, natural.

La implantació del nou edifici és una oportunitat única per a aconseguir generar una relació molt més fluida entre el carrer i el món del teatre. El nou vestíbul, també podrà unir-se de manera clara i generosa amb el vestíbul existent generant un gran espai compartit, fluid i amb accés directe a les comunicacions verticals de tots els espais teatrals.

El nou edifici es planteja com un espai diàfan i equipat que pugui acollir espectacles de diferent índole (des de format clàssic, a la italiana, fins a formats més informals). L’esquema respon a la voluntat de minimitzar els elements físics que condicionen o especifiquen els espais per a aconseguir espais amb les millors qualitats espacials i perfectament equipats, però que permetin usos i situacions molt més flexibles.

Es proposa una construcció de baix cost optimitzant els elements constructius i materials que la conformen i en la qual es prioritza: l’eficiència energètica del conjunt, la rapidesa i facilitat d’execució i la flexibilitat operativa. Es minimitzen els elements de formigó armat reservant-los a l’estructura de les plantes soterrani i a la caixa escènica per a garantir el compliment de la normativa contra incendis. Al mateix temps aporta una certa inèrcia tèrmica, ens separa del terreny i ens aporta rigidesa estructural. Les parets mitgeres es materialitzen amb maó per a garantir tant la funció estructural com un bon comportament acústic entre veïns. La resta de l’estructura i envolupant es planteja amb construcció en sec, d’origen vegetal (fusta del país) i reversible (desmuntable).

Arquitectura
Länk arquitectes + XVArquitectura

Promotor
MITMA (Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura)

Imatges
Wikimedia Commons (referències històriques)
Länk Arquitectes (exterior)
ZUMO digital (interiors)

länk arrow länk arrow länk arrow