Aquesta web fa servir cookies.
Et sembla bé?
Entesos Més info

Sale Ends Today

Länk

Etten-Leur, Països Baixos

Arquitectes

Localització
Etten-Leur (Països Baixos)

Programa
Centre comercial + espai públic + nous habitatges (regeneració urbana)

Superfície
3,0 Ha (àrea de projecte); 37,5 Ha (àrea d’estudi)

Any
2023

Estat
Concurs EUROPAN 17 – 2n premi

Descripció Completa
Noves prioritats :
Les rebaixes són l’exemplificació d’un model que degrada tant al comerciant com al consumidor promovent dinàmiques que acaben degradant la vida urbana i el medi ambient.
En la nostra opinió, ni l’arquitectura ni el comerç són els principals problemes de l’emplaçament, sinó la deformació de tots dos sota l’impuls del consumisme que l’ha portat a una situació urbana, social i ecològica insostenible.
La proposta és una aproximació sobre com la transició d’un model urbà basat en el consum a un altre basat en la vida pot ser impulsada per estratègies urbanes i arquitectòniques.

Patrimoni contemporani :
Al llarg dels anys, l’edifici original ha sofert modificacions i ampliacions que han distorsionat la seva imatge i li han fet perdre gran part de les seves virtuts.
El punt de partida de la nostra proposta es basa en tres reflexions:
1. Un nou centre urbà connectat: El centre comercial ha estat absorbit pel centre de la ciutat, però no s’ha integrat en el teixit urbà.
2. Reprogramació dels usos: La monofuncionalitat del conjunt no respon a un model de vida sostenible i fomenta rutines de consum poc saludables.
3. Una transició ecològica: L’antropització del centre no ha deixat espai per a la biodiversitat, ni ha tingut en compte l’impacte ambiental present i futur.

Les següents estratègies articularan la proposta urbanística i arquitectònica:

1. Reciclatge / Reutilització
– Integrar l’arquitectura original i revelar les seves qualitats.
– Considerar els afegits com a àrees d’oportunitat per a la nova arquitectura.

2. Sumar
– Redefinir el perímetre per a millorar la seva integració urbana.
– Una nova trama estructural defineix i articula l’ampliació.

3. Públic i verd
– Un nou espai públic cobert polivalent per a una ciutat viva.
– Façanes verdes en lloc d’aparadors que fomentin la biodiversitat.

4. L’alimentació com a motor de transformació del model
El sistema alimentari mundial és responsable de gairebé el 30% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Proposem una reprogramació del conjunt per a incloure espais i usos relacionats amb l’alimentació que promoguin una manera de consumir més responsable i saludable.

5. Densificar
En la nostra opinió, l’augment de la densitat en els centres urbans és desitjable, però ha de prioritzar la diversitat tipològica, la inclusivitat i l’adaptabilitat.
Decidim dispersar els nous volums per a evitar un creixement molt pronunciat en altura i generar menys impacte amb els habitatges veïns.

6. Pas a pas
Les unitats més petites es combinen en ‘clústers’ de grandària mitjana, cadascun dels quals podria funcionar de manera autònoma i, per tant, podria construir-se per separat.

7. D’autopista a via verda
La proposta tindria un impacte local important en el centre de la ciutat, però creiem que podria tenir un impacte positiu a major escala si s’aconsegueix salvar la discontinuïtat de la via verda en l’emplaçament.

Arquitectura
Länk Arquitectes
Col·laboradors: Leire Blanco, Inés Clavell

Promotor
Ajuntament d’Etten-Leur

Imatges
Länk Arquitectes

länk arrow länk arrow länk arrow