Annex al Mas

Cruïlles

Localització
Cruïlles, Baix Empordà (Girona)

Programa
Habitatge annex a una Masia

Superfície
68 m2

Any
2020-2023

Estat
Construït

Descripció Completa

Arquitectura
Länk Arquitectes

Promotor
Privat

Construcció

Fotografia
Wikimedia Commons (introducció)
Länk Arquitectes (estat previ, procés)

länk arrow länk arrow länk arrow