Baixos Unió

Garraf

Localització
Garraf (Sitges, Catalunya)

Programa
Habitatge unifamiliar en planta baixa

Superfície
72 m2

Any
2021 – 2022

Estat
Construït

Descripció Completa

Arquitectura
Länk Arquitectes

Promotor
Privat

Construcció
Casa Teva Reformes S.L.

Fotografia
Pol Masip (Context i resultat)
Länk Arquitectes (estat previ, procés)

länk arrow länk arrow länk arrow