Annex al Mas

Cruïlles, Girona

Localización
Cruïlles (Baix Empordà, Girona)

Programa
Habitatge annex a una Masia

Superfície
68 m2

Año
2020-2023

Estat
Construït

Descripció Completa

Arquitectura
Länk Arquitectes

Promotor
Privado

Construcció

Fotografia
Wikimedia Commons (introducció)
Länk Arquitectes (estat previ, procés)

länk arrow länk arrow länk arrow