Habitatges Colònia Sedó

Esparreguera, Barcelona

Localización
Esparreguera (Baix Llobregat, Barcelona)

Programa
Habitatges colònia industrial (plurifamiliar)

Superfície
4.125 m2 (37 habitatges); 7,8 Ha (Àrea d’estudi)

Año
2023…

Estat
Redacció pla estratègic regeneració urbana

Descripció Completa
Els edificis d’habitatges de la Colònia Sedó han anat patint el desgast pel pas del temps i la falta de manteniment. Aquest fet, sumat a l’austeritat de les construccions originals ha portat al conjunt a un estat precari que no garanteix les condicions d’habitabilitat necessàries a dia d’avui.

El pla estratègic planteja la regeneració de la zona residencial des d’una mirada integral, tenint en compte els aspectes ambientals, socials, econòmics i patrimonials del conjunt.

Projecte en curs.

Arquitectura
Länk Arquitectes

Promotor
INCASOL

Fotografia
Länk Arquitectes
Manel Armengol (foto històrica)

länk arrow länk arrow länk arrow