This website uses cookies.
Do you agree?
I'm ok with that More info

Plaza Poeta Sitjà

Länk

Castell d'Aro, Girona

Arquitectes

Location
Castell d’Aro (Baix Empordà, Girona)

Use
Remodelació de l’espai lliure i reordenació dels usos de la plaça Poeta Sitjà.

Surface
4040 m2

Year
2021

Status
Competition – 2nd prize

Description

La Plaça del Poeta Sitjà s’ha convertit en un punt de trobada per als habitants de Castell d’Aro donada la seva posició privilegiada en el teixit urbà del poble.

La proposta parteix de la voluntat d’oferir un espai diàfan que serveixi de teló de fons capaç d’acollir còmodament un ampli ventall de possibles activitats i d’usuaris. El projecte busca l’essència de les places de poble de tota la vida: un lloc de trobada dels veïns i veïnes amb vocació pública i d’aspecte serè, acollidor i domèstic. Es pensa una plaça preparada per a recórrer un llarg camí, un espai que perduri.

Seguint aquestes premisses, es posen en valor els arbres existents per l’ombra que proporcionen i pel caràcter únic que li donen a la plaça. Es busca potenciar l’accessibilitat i la permeabilitat urbana alliberant el perímetre sud-est i est de la plaça d’obstacles i barreres físiques existents.

Es potencia el recorregut que travessa la plaça de nord a sud, entenent-ho com un eix vertebrador dels usos de la plaça i, generant una continuïtat real entre el conjunt residencial de la Coma i l’espai verd que l’envolta, i la part sud del poble, recentment equipada. L’eix proposat tipus boulevard permet tenir un ordre clar dels diferents usos i activitats que hauran de conviure en la plaça. A aquest eix l’acompanyen els usos més estàtics (zona infantil, font…) deixant l’interior de la plaça completament diàfan. D’aquesta manera, l’esquema no restringeix el potencial d’usos i situacions diferents que podrà acollir l’espai segons les diferents necessitats que vagin apareixent. Un esquema clar, però també versàtil. Els diferents usos i usuaris podran conviure en la plaça alhora que s’incentiven els fluxos i intercanvis amables entre les zones.

La plaça es converteix en un espai de relació i convivència ciutadana. També connectarà el verd de la plaça i la seva diversitat amb el corredor verd dels boscos del Torrent de la Coma. Del procés de remodelació sorgeix l’oportunitat de potenciar els seus espais revegetats com a espais educatius i de coneixement per als veïns del poble.

Es genera un nou cicle de l’aigua amb major superfície de pavimients drenants que permetin filtrar i acumular l’aigua de la pluja per a la seva posterior reutilització en la pròpia plaça obtenint una gestió de l’aigua més eficient.

Tant els elements vegetals com els sòls permeables contribueixen a l’evapotranspiració de l’espai i eviten el sobreescalfament típic dels paviments durs i impermeables. No sols es millora el confort ambiental de la plaça, sinó que també es genera un entorn més agradable i saludable per als usuaris.

La buscada contenció en el disseny d’elements i llenguatge de la proposta persegueix també l’objectiu d’aconseguir un espai públic el més flexible, adaptable i resilient possible. Un disseny serè, poc impositiu i amb materials que suportin bé el pas del temps i amb poc manteniment que garanteixin que la plaça perduri en el temps amb un baix cost econòmic i ambiental. Es prioritza l’ús de materials de proximitat amb possibilitat de ser reciclats per a així reduir l’emissió de CO₂ de la intervenció.

Architecture
Länk Arquitectes

Client
Ajuntament de Castell – Platja d’Aro

Images
Länk Arquitectes

länk arrow länk arrow länk arrow