This website uses cookies.
Do you agree?
I'm ok with that More info

CAP Raval Nord

Länk

El Raval, Barcelona

Arquitectes

Location
Carrer Montalegre 4, Barcelona

Use
Nou centre d’assistència primària (CAP)

Surface
2.472 m2

Year
2020 – 2021

Status
Concurs – 5è premi

Description
El projecte consisteix en la construcció d’un centre d’atenció primària, per tal de donar suport estructural a l’assistència sanitària del barri del Raval de Barcelona.

El concurs proposa ubicar el centre en el solar situat al carrer Montalegre número 4, a tocar de la Plaça dels Àngels i just davant del museu MACBA. En aquest espai s’hi troba l’Església de la Casa de la Misericòrdia, un edifici sense catalogació patrimonial, però ben arrelat a l’imaginari col·lectiu del barri i constituint una de les 4 façanes del Pati dels Tarongers.
Així doncs, el concurs especifica que el nou edifici haurà de conservar-ne, almenys, la seva façana posterior.

La proposta planteja 3 estratègies principals:
1. Aprofitant el pas públic a nivell de carrer que cal reservar cap al Pati dels Tarongers, es proposa un gest que uneix el passatge amb l’accés al nou CAP generant una entrada molt més clara i generosa des del carrer.
2. L’endarreriment de l’entrada permetria entreveure la façana conservada de l’església ja des del carrer. L’àrea d’entrada gaudiria d’un gran vestíbul obert a l’espai conservat de l’església on es podrien plantejar espais expositius / educatius sanitaris pels usuaris del CAP.
3. S’aprofita la condició de conservar part de l’església per resoldre l’encaix d’aquesta dins el teixit urbà i social del barri oferint la possibilitat, amb una intervenció mínima, d’apropiar-se de la part no ocupada pel nou CAP i reutilitzar-la com a nou espai d’activitats ciutadanes.

El programa s’articula d’una forma clara, concentrant les sales d’espera en l’antiga nau central de l’església i col·locant totes les consultes en façana afavorint la prefabricació.

L’organització de les plantes respon a una optimització de la superfície construïda minimitzant els espais de circulació. Es redueix l’intercanvi de temperatura controlant la superfície d’envolupant i evitant geometries irregulars o complexes.

Pel que fa a la relació amb el patrimoni, es decideix no limitar la conservació de l’església per a la seva contemplació i s’aposta per aprofitar-ne la seva inèrcia tèrmica com a reguladora de la temperatura d’intercanvi de l’aire (més temperat) amb la nova façana interior.

Aprofitant el coixí tèrmic que genera l’església, les sales d’espera, recepció i circulacions disposaran d’un sistema de ventilació natural creuada que agafarà l’aire temperat d’aquest espai coixí i després expulsarà l’aire viciat de l’interior per 4 extractors estàtics hexagonals a la coberta que funcionaran per efecte venturi.

En escenaris de baixa ocupació s’aconseguirà mantenir els espais ventilats, sense consum energètic.

Aprofitant l’esquema organitzatiu proposat (modulat) es decideix apostar per l’ús tant de sistemes constructius prefabricats com industrialitzats, d’àgil muntatge, optimitzant materials i recursos amb l’objectiu de minimitzar els temps i els costos d’execució.

Per la façana de carrer, es proposa un sistema prefabricat de façana ventilada amb panells de GRC amb el que s’aconsegueix sistematitzar i, alhora, donar resposta a les diferents demandes de la façana. El panell es defineix a partir de la unitat de consulta solucionant-se amb 3 tipologies de mòdul repetides.

La façana interior, protegida per l’espai bioclimàtic de l’església, controla l’intercanvi, tant energètic com visual, amb l’espai de l’església a conservar. Aprofitant aquesta condició singular es proposa una materialitat transparent i lleugera, potenciant l’entrada de llum natural i les vistes privilegiades cap a l’interior de l’església. Però també potenciant la capacitat reflectant del vidre, fent de mirall subtil que posarà en valor el patrimoni arquitectònic conservat.

Architecture
Länk Arquitectes

Client
infraestructures.cat

Fotografies
Wikimedia Commons (introduction)
Länk Arquitectes (current situation)

Images
ZUMO digital

länk arrow länk arrow länk arrow